تست

سبک زندگی اسلامی

مصاحبه ای با حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی علیزاده
اسلام دینی است که علاوه بر این که به بعد روحانی انسان توجه دارد، بعد جسمانی او را نیز مورد دقت قرار داده است. بر این مبنا، جسم و روح، رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند و بر اساس این رابطه، نیازهایشان نیز به هم مرتبط می شوند. برای برطرف کردن این نیازها، اسلام دستوراتی دارد که در نهایت به سبک زندگی اسلامی منجر می‌شود. به همین منظور برای آشنایی با تعریف و ویژگی‌ها و همچنین پیامدهای سبک زندگی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر مرکز اخلاق و تربیت اسلامی، گفت و گویی ترتیب دادیم که از منظر فرهیختگان محترم می‌گذرد.

ادامه مطلب

قطب اخلاق و سبک زندگی

معرفی قطب اخلاق و سبک زندگی

نقشه مفاهیم اخلاق تبلیغی

21393

21391

21390

21392